Mauro Ferretti

Mauro Ferretti

Inovácia - tvorivosť - konkurencieschopnosť: to sú základné princípy, ktoré stelesňujú ducha značky Mauro Ferretti, ktorý už viac ako tridsať rokov prostredníctvom vývoja trhu pracuje na hľadaní neustáleho zlepšovania navrhovaných položiek a ponúkaných služieb plne uspokojiť potreby každého zákazníka.

Inovácia - je myšlienková činnosť, ktorá zvyšovaním súčasnej úrovne vedomostí zdokonaľuje proces, a tým zlepšuje životnú úroveň človeka. Inovácia je zmena, ktorá generuje ľudský pokrok; prináša so sebou pozitívne hodnoty a výsledky, nikdy nie negatívne.

Kreativita - je pojem, ktorý označuje umenie alebo schopnosť vytvárať a vymýšľať. „Kreativita je spojiť existujúce prvky s novými, užitočnými spojeniami“ - Henri Poincaré. Kreativita je založená na hlbokom poznaní pravidiel, ktoré treba prekonať, nemôže sa rozvíjať bez predbežných schopností. Charakteristické pre tvorivú osobnosť sú zvedavosť, samostatnosť, kritický duch, sebadisciplína.

Konkurencieschopnosť - označuje úroveň konkurenčnej kapacity ekonomického systému alebo jednej spoločnosti alebo odvetvia. Môže sa tiež definovať ako schopnosť držať krok s konkurenciou. Duch súperenia patrí k tým, ktorí sú konkurencieschopní.

Zobraziť: